Põliseestlane, soomeugrilane, põlisrahvus.
Igal põlisrahval on oma ajaloolisel kodumaal suuremad õigused kui juurdetulijatel.
Avalehekülg      Kontakt
Print this pageAdd to Favorite
Esialgne meiliaadress:  poliseestlane@hot.ee
Kõik küsimused palume saata mainitud aadressil, samas on ka liikmete jaoks ettenähtud intranet.