Põliseestlane, soomeugrilane, põlisrahvus.
Igal põlisrahval on oma ajaloolisel kodumaal suuremad õigused kui juurdetulijatel.
Avalehekülg
Print this pageAdd to Favorite

 
 
 
 
Põliseestlaste liikumise eesmärk.
 
  Üks väike rahvas on oma teekonnal läbi aegade jõudnud 21. sajandisse. Taastati isegi omariiklus, kuid kaotati see uuesti Euroopa Liitu astumisega, EU seadused on ülimlikud kohaliku põhiseaduse suhtes.
  Vene impeeriumist vabanenud rahvas ei märganudki oma vabadusiha täitudes, kui salakavalalt endise impeeriumi eliit ta uude impeeriumi tiris ja nüüd hoolega Euroühendriikide ääreala provintsiks surub.
  Kohustusliku venekeelse tuleviku asemel on täna peaaegu et kohustuslik inglise keel ja avatud piiridest valguvad kontrollimatult sisse uusimmigrandid, küsimata põlisrahvalt luba siin elamiseks, maade ja kinnisvara kokkuostmiseks ja unistus rahvusriigist kipub noorel põlvkonnal juba hägustuma. Maad ja metsad on vabamüügis ja suures osas juba ka valitseva nomenklatuuri heakskiidul müüdud välismaistele omanikele.
Põgenesime ühest impeeriumist ja sattusime teise, väikerahvale veel salakavalamasse impeeriumi, kus sunni asemel ajab rahvast ühest riigist teise raha, pole vajagi küüditada, rahvusriikidest segab ameerikalaadse immigrantide segapudru kokku ainult raha ja avatud piirid. Kaovad väikerahvad kui kõige haavatavamad uues rahvaste paabelis.
 Kes on meil kaitstud ja poliitikas esindatud - ärieliit, kristlased, moslemid, värvilised ja vähemused, aga kaitsmata jäetud on põliseestlased, keda võib igaüks vähimagi poliitiliselt ebakorrektse väljaütlemise eest tümitada ja natsitada.
Oma keele ja kultuuri kaitsjatest võõrmõjude vastu on tehtud paariad, keda ei kaitse ükski seadus multikultuursel moodsal poliitmaastikul.
Seda tegematajätmist ja põlisrahva huvide eest seismist püüabki liikumine edendada. Oleme siia moodsasse maailma jõudnud erinevatena, meie seas on eri uskusid järgivaid põlisrahva esindajaid, eri keeltes rääkivaid ja oma kultuuri ning keele unustanud ugrisid, kedagi  me ei tohi  selle tõttu vaenata, et ta sunni, endise elu- või töökoha tõttu peab võõrast ideoloogiat ja poliitikat väliselt järgima.
Oma südames võib ta ikka olla seesama põlisrahva liige nagu kõik teisedki siitkandi põlisasukad. Põliseestlaste liikumise liikmed ei ole ilma nende endi otsese soovita kõigile nimeliselt tuntud ja teatud, foorumite arutlused toimuvad tavaliste registreeritud pseudonüümide alt, et ei oleks võimalik eri parteidesse ja organisatsioonidesse kuuluvaid liikmeid avalikult süüdistada põlisrahva liikumisse kuulumises.
Liikumise rahalise poole seadustamiseks sai üles soojendatud MTÜ Keskkond ja Inimene, mille põhikirja tegevuste osa on samuti avalikult nähtav. Kõik, kes maksavad aastamaksu 10 €, on MTÜ liikmed ja saavad ligipääsu foorumi intranetti.
Suur osa materjale ongi nähtav ainult MTÜ Keskkond ja Inimene liikmetele ehk Põliseestlaste liikumise aktivistidele.
Kel huvi liikmeks hakata, võtku kontakti meili teel, teistele aga soovime head lugemisindu ilmuma hakkavate materjalidega tutvumiseks.
Kõigepealt aga võib tutvuda esialgsete vaidluste ja arvamustega:
 
http://www.para-web.org/showthread.php?tid=5580
 
Head lugemist VironShaman!